ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. ПРЕДМЕТ

  Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "ФЕНИКС-КОНСУЛТ" ЕOOД и посетителите на уебсайта www.feniximoti.com.

  При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, които се задължават да спазват.

 2. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

  "Феникс-Консулт" ЕООД със седалище и адрес на управление:
  гр. Благоевград, ул. "Д-р Христо Татарчев" № 28 и адрес на офиса:
  гр. Благоевград, ул. Христо Смирненски 2 А
  Булстат: 101609578
  Управител: Наталия Георгиева Джалева

  Уебсайтът www.feniximoti.com предоставя информационен масив с електронни записи: оферти за предлагане на недвижими имоти, корпоративна информация, изображения, други материали, свързани с предмета на дейност.

 3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  Информационните страници и снимков материал в уебсайта са направени от управителя и са изключителна интелектуална собственост на "Феникс-Консулт"ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго.

  ТЕ не могат да бъдат използвани по какъвто и да е начин, да се копират, модифицират или разпостраняват, без предварителното писмено съгласие на фирмата.

 4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  С приемане на тези общи условия на уебсайта feniximoti.com посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани, след въвеждане на лични данни по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания и въпроси. При предоставяне на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

  "Феникс-Консулт" ЕООД използва изпратените от посетителите име, телефон и електронна поща само и единствено да отговори на съобщения , да изпрати или получи информация и снимков материал за оферта за наем или покупко-продажба на имот , като не използваме имената на посетителите и тяхната електронна поща за каквито и да е други цели.

  "Феникс- Консулт" ЕООД не съхранява предоставените посетителски данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри и не ги споделя, не ги разкрива и не ги продава на трети лица или фирми.

  В уебсайта www.feniximoti.com посетителите се съгласяват "Феникс-Консулт" ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта.

  Те не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.feniximoti.com.., като съшите могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

 5. ИЗМЕНЕНИЯ В OБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  Настоящите общи условия е възможно да бъдат променяни, във връзка с развитие, добавяне на нови промени или прекратяване на съществуващи услуги при законодателни промени.

  При извършване на промени, те ще бъдат публикувани тук!

Актуалност: 25.05.2018г.

С ПОДАВАНЕТО НА ОБЯВАТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ С УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА FENIXIMOTI.COM